Ικαρια διαμονή

Η εταιρεία IKAROS STAR IKE έχει μισθώσει το ξενοδοχείο Ikaros Star και το διαχειρίζεται. Η έδρα της εταιρείας IKAROS STAR IKE είναι η ίδια με το ξενοδοχείο Ikaros Star. (Γιαλισκάρι Ικαρίας 83301). Ο ιστότοπος www.ikarosstar.gr θα χρησιμοποιείται και από την εταιρεία IKAROS STAR IKE και από το ξενοδοχείο Ikaros Star. (Για όλο το χρονικό διάστημα που έχει συσταθεί η εταιρεία και η μίσθωση του ξενοδοχείου.)

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : IKAROS STAR Ι.Κ.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5000 €
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 162191751000
ΕΔΡΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Τ.Κ. 83301
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : www.ikarosstar.gr
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ :
1. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ , ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Τ.Κ. 83301
2. ΜΠΟΥΧΤΗ ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ , ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Τ.Κ. 83301
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ :
1. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3750 €
2. ΜΠΟΥΧΤΗ ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1250 €

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ : ΜΠΟΥΧΤΗ ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ